Tjänster

Göransgården

Tjänsteutbud

Här på vårt behandlingshem, Göransgården, så erbjuder vi olika slags stöd för dig som är i behov av det. Vår huvudsakliga verksamhet innefattar hem för vård och boende (HVB-hem) och rehabilitering av personer i behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder. Vår stiftelse driver sin verksamhet på Göransgården i Danmarks by, tre lägenheter i Vilan i Uppsala, samt en utslussningslägenhet i Eriksberg. Om du är intresserad av att ta hjälp av oss, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Göransgården, så kan vi ge dig mer utförlig information kring vår verksamhet och hur vi kan hjälpa just dig.